Rzeczoznawca majątkowy Anna Ziętal

członek PSRWN - Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

Świadczę specjalistyczne usługi na rynku nieruchomości od 2006 roku.
Podstawowym zakresem mojej działalności jest wycena nieruchomości.

Działam także w zakresie analityki rynku nieruchomości, badam stan prawy nieruchomości oraz ich potencjał inwestycyjny.
Określam wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora (wycena nieruchomości jako części masy spadkowej,
podział majątku, zabezpieczenie kredytu i inne)
oraz dla celów postępowań administracyjnych
(sprzedaż, renta planistyczna,opłata adiacencka, odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i inne).

Swoje usługi świadczę na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorstw, instytucji oraz organów administracji państwowej i samorządowej
zlokalizowanych na terenie całego województwa śląskiego (w szczególnych przypadkach również na terenie innych województw).

Powierzając mi wycenę swojego majątku możecie być Państwo pewni:

  • zachowania szczególnej zawodowej staranności, obiektywizmu oraz zasad etyki zawodowej,
  • profesjonalizmu wynikającego z doświadczenia i sposobu organizacji pracy,
  • wysokiego poziomu wycen, wynikającego z faktu iż osobiście wykonuję wszystkie niezbędne czynności,
  • pełnej odpowiedzialność za wykonywane usługi,
  • zachowania w tajemnicy zawodowej wiedzy o wycenianym majątku

Moje operaty szacunkowe honorowane są przez banki udzielające kredytów hipotecznych, szczególnie polecam osobom
mającym zamiar złożyć wniosek kredytowy w kilku bankach jednocześnie.
Składanie wniosku z gotowym operatem znacznie skraca formalności i czas oczekiwania na decyzję kredytową.

Tel. 510 041 921

wycena@nesco.pl